Skip to content

Goede doelen in Nederland werven op grote schaal donateurs aan de deur. Jaarlijks schatten we dit aantal op 500.000 nieuwe donateurs per jaar. Door een sterke groei is de ‘druk op de voordeur’ de afgelopen jaren toegenomen.

De Goede Doelen sector kent van oudsher een systeem van zelfregulering. De huis-aan-huis collecte is daar een mooi voorbeeld van. Ook voor de huis-aan-huiswerving is nu een systeem van zelfregulering ingericht. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • De geefvraag wordt gesteld door een betrouwbaar goed doel. Aan deze organisaties kan met een gerust hart worden gegeven.
  • De geefvraag wordt niet te vaak gesteld. Daarmee wordt voorkomen dat er irritatie ontstaat en de druk op de potentiële donateur te groot wordt.
  • De geefvraag wordt op een prettige manier gesteld. De potentiële donateur voelt zich gerespecteerd en correct bejegend.

We maken gebruik van ‘het wervingsrooster’. Dit is een bestaand reguleringsinstrument, dat de afgelopen jaren succesvol is gebruikt. Het wervingsrooster bestaat uit twee onderdelen:

  • Een plansysteem waarmee huis-aan-huis wervers wijken kunnen inplannen.
  • Een gedragscode waaraan wervers zich dienen te houden.
Back To Top