Skip to content

Het plansysteem is het technische onderdeel van het wervingsrooster. In dit systeem kunnen wervers wijken reserveren voor hun opdrachtgever en achteraf registreren hoeveel donateurs zij succesvol hebben geworven. Het systeem bepaalt dan wanneer een wijk weer wordt vrijgegeven voor een ander goed doel. Zo wordt de ‘aanbeldruk’ gereguleerd. Alle gebruikers hebben een eigen account waarmee reserveringen voor wijken kunnen worden gemaakt.

Het plansysteem weet dus wie er aan de deur komt. Zo is bij klachten altijd te achterhalen welke werver namens wie aan de deur is geweest. Tevens kan worden vastgesteld of iedereen zich aan de planningsafspraken houdt.

Back To Top