Skip to content

Bestuur

De stichting bestaat uit een bestuur en een professioneel secretariaat. Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal vier personen. Twee van hen vertegenwoordigen de goede doelen (opdrachtgevers) en twee van hen de wervingsbureaus (opdrachtnemers). Goede Doelen Nederland draagt twee bestuursleden voor. De Vereniging Fieldmarketing Nederland en Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland dragen ieder één bestuurslid voor. Samen met en onafhankelijk voorzitter vormen zij het bestuur. Het Centraal Bureau Fondsenwerving adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Het bestuur laat zich ondersteunen door een professioneel secretariaat.

Het bestuur bestaat uit:
  1. Margreet Plug, namens Goede Doelen Nederland
  2. Laurens van Leer, namens VFN
  3. Dorus van Zutphen, namens DDDN
  4. Rolf Victorie, namens Goede Doelen Nederland
De bestuursvergadering worden geleid door een onafhankelijk voorzitter.
Harmienke Kloeze, directeur CBF, is als adviseur aanwezig bij de vergaderingen.

 

De belangrijkste doelen die wij hebben zijn:

Publieksvertrouwen behouden

Wij zijn afhankelijk van vertrouwen van het publiek. In Nederland geeft zo’n 80% van de huishoudens aan een goed doel. Nederlanders zijn dus vrijgevig, maar zijn dit vooral als zij actief worden gevraagd. Het Erkenningsstelsel ziet er op toe wij ons transparant en betrouwbaar opstellen. Zo’n 600 goede doelen zijn door het CBF erkend. Met elkaar vertegenwoordigen zij meer dan 90% van de particuliere giften. Voor deze organisaties geldt dat het publiek met een gerust hart aan hen kan geven.

Huis-aan-huis werving is een vorm van actief vragen om een gift. Om het publieksvertrouwen voor dit kanaal te borgen zijn de volgende zaken van belang:

  • De geefvraag wordt gesteld door een betrouwbaar goed doel. Aan deze organisaties kan met een gerust hart worden gegeven.
  • De geefvraag wordt niet te vaak gesteld. Daarmee wordt voorkomen dat er irritatie ontstaat en de druk op de potentiële donateur te groot wordt.
  • De geefvraag wordt op een prettige manier gesteld. De potentiële donateur voelt zich gerespecteerd en correct bejegend.

Het kanaal duurzaam openhouden

Onder een duurzaam kanaal verstaan wij een wervingskanaal dat het vertrouwen van het publiek heeft, een acceptabel niveau van kosten kent en door de branche zelf kan worden gereguleerd. Een kanaal dat zich transparant opstelt het vertrouwen van de samenleving verdient.

Om de duurzaamheid van het kanaal te borgen zijn de volgende zaken van belang:

  1. Alle partijen houden zich aan de gemaakte afspraken, zijn hierover transparant en laten zich hierop toetsen.
  2. Binnen het systeem van opdrachtgevers en opdrachtnemers is sprake van maatschappelijk geaccepteerde zakelijke verhoudingen die passen bij de sector en waar perverse prikkels worden vermeden.
  3. Het totale systeem van de zelfregulering van huis-aan-huis werving wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Back To Top