Skip to content

De erkende goede doelen en wervingsbureaus hebben afspraken gemaakt die gericht zijn op het behouden van de kwaliteit van wervingsactiviteiten. Deze afspraken zijn samengevat in de gedragscode huis-aan-huis werving.

In de gedragscode zijn de basisgedragsregels opgenomen waaraan iedereen zich moet houden. De regels gaan onder meer over het gedrag van wervers aan de deur en de verloning van werknemers van de bureaus.

Back To Top